αχ αυτό το χλώριο!

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
-Στοιχείο που ανήκει στα και βρίσκεται στην ομάδα του περιοδικού πίνακα.
-Το αέριο χλώριο έχει χρώμα και έχει δράση.
-Στη φύση βρίσκεται κυρίως ως , το οποίο αλλιώς λέγεται κοινό .
-Το χλώριο βοηθά στη ρύθμιση της ποσότητας του υγρού στο σώμα ώστε να διατηρηθεί η ισορροπία. Το χλώριο βρίσκεται σε όλα τα υγρά του σώματος αλλά στη μεγαλύτερη συγκέντρωση βρίσκεται στο αίμα και στο υγρό που υπάρχει έξω από τα κύτταρα του σώματος.
-Στην καθημερινή ζωή χρησιμοποιούνται προϊόντα που περιέχουν ενώσεις του χλωρίου,όπως η χλωρίνη αναφερόμαστε στην εμπορική ονομασία διαλύματος (NaClO), το οποίο προορίζεται για οικιακή χρήση, κύρια για λεύκανση ή ήπια απολύμανση χώρων.
-Το ελεύθερο χλώριο είναι τοξικό στους περισσότερους παθογόνους μικροοργανισμούς, γι'αυτό χρησιμοποιείται για τη χλωρίωση του .
-Υπάρχουν εντομοκτόνα με χλώριο, ειδικά το DDT που χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση των κουνουπιών και τη μετάδοση της ελονοσίας, προκάλεσαν προβλήματα σε οργανισμούς πιο πάνω στην τροφική αλυσίδα.
-Χλώριο χρησιμοποιείται ή υπάρχει σε ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία όπως :
PVC στα , στους χλωροφθοράνθρακες στα
Το χλώριο το χρησιμοποιούν για να κάνουν το χαρτί, αλλά και για τη του χαρτιού.
Οι διοξίνες είναι ενώσεις του χλωρίου και παράγονται από πολλές διαδικασίες που συμμετέχουν χλωροενώσεις,είναι τα πιο χημικά που γνωρίζει η επιστήμη σήμερα.