Χημικοί Δεσμοί

άσκηση αντιστοίχησης

  
Σε ποιο είδος αντιστοιχεί ο τρόπος σχηματισμού του δεσμού;
Έλξη μεταξύ αντίθετα φορτισμένων ιόντων , τα οποία έχουν προκύψει με πρόσληψη ή αποβολή ηλεκτρονίων
Αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων ανάμεσα σε άτομα με διαφορετική ηλεκτραρνητικότητα.
Αμοιβαία συνεισφορά ηλεκτρονίων ανάμεσα σε άτομα με ίδια ηλεκτραρνητικότητα.
Δεσμός ανάμεσα στα ελεύθερα ηλεκτρόνια και στα ακίνητα θετικά ιόντα.
Δεσμός που αναπτύσσεται ανάμεσα στο υδρογόνου του ενός μορίου και στο άτομο του φθορίου ή οξυγόνου ή αζώτου ενός άλλου μορίου
Έλξεις μεταξύ μη πολικών μορίων , τα οποία στιγμιαία μετατρέπονται σε δίπολα